Haittoja vähentävät toimenpiteet Suomessa

Ilmaisten huumeruiskujen jakaminen on lisännyt merkittävästi suonensisäisten huumeiden käyttöä Suomessa

Huumeiden käyttäjille ryhdyttiin jakamaan injektiovälineitä, eli huumeruiskuja sen vuoksi, että sillä saataisiin estettyä tautien leviäminen huumeidenkäyttäjien keskuudessa. Kelan ja Sotkanetin tilastoista kuitenkin käy ilmi, että ilmaisien huumeruiskujen jakaminen on selkeästi lisännyt haittoja merkittävästi. Tautien leviäminen ruiskuhuumeita käyttäyttävien keskuudessa on tilastojen mukaan lisääntynyt, kuten myös rikollisuus ja korvauslääkekustannukset.

Ruiskuhuumeita käyttävien tartuntatautitilastot

 

Korvauslääkereseptien kustannukset ovat huimassa nousussa Kelan tilaston mukaan. Vuonna 2016 korvauslääkereseptin saajia oli 47 660 henkilöä ja vuonna 2017 korvauslääkereseptien saajia oli jo 50 237 henkilöä.

Tartuntatautitilastot

 

Huumerikokset ovat lisääntyneet ilmaisten huumeruiskujen jakamisen aiheuttaman käytön lisääntymisen ja huumemyönteistyneen ilmapiirin myötä koko maassa Sotkanetin tilaston mukaan.

 

Huumerikostilastot

 

Päihdehuollon erityispalveluiden kustannukset ovat myös nousseet merkittävästi.

Päihdehuollon erityispalvelukustannukset

 

 

Toipumiseen tähtäävän kuntouttavan hoidon asiakasmäärät ovat kuitenkin vähentyneet selvästi Sotkanetin tilastojen mukaan. Tämä viittaa siihen, että haittoja vähentävät toimenpiteet ovat syrjäyttäneet toipumiskeskeiset hoidot.

 

Kuntoutuslaitostilastot

 

Tilastojen valossa nykyiset haittoja vähentävät toimenpiteet, eivät todellisuudessa ole haittoja vähentäviä, vaan haittoja merkittävästi lisääviä. Huumausaineriippuvuuksiin liittyviä aiheita tulisi käsitellä ja kehittää ensisijaisesti terveyspoliittisena kysymyksenä, nykyisen päihdepoliittisten haittoja lisäävien ratkaisujen sijaan.